Gaukspytt, folkelig navn på det såpeaktige skum som finnes på forskjellige vekster, og som omgir larven av skumsikader.