Gatt, (sjøuttrykk). Hull, åpning, brukes i sammensetninger som skivgatt (åpning for skive i blokk, bjelke o.l.), spygatt (åpning, ofte med tilhørende avløpsrør for å gi avløp for vann fra dekk), bussgatt (åpning i skansekledning til fortøyninger), hummergatt (halv skive innfelt i toppen av en mast hvorover et fall kan skjæres).