Person som har makt til å forhindre at kritiske innvendinger og motforestillinger når frem til toppleder og andre medlemmer i beslutningsgruppen i det de skal fatte en kritisk markedsstrategisk beslutning. Det kan for eksempel være en konkurransesituasjon som krever fremskynding av plan om lansering av et nytt produkt eller produktspekter og der beslutningen om lansering kan ha avgjørende økonomisk betydning for foretaket. Der sterke krefter i ledergruppen går inn for lansering kan det lede til en gruppeprosess som reduserer motforestillinger og skaper illusjon om enighet innad i gruppen. Fenomenet er ganske utbredt og har fått betegnelsen groupthink.