Den personen i husstanden som tar imot og velger ut informasjon som blir brukt som beslutningsgrunnlag for kjøp. Rollen som gatekeeper kan her variere innenfor en familie, avhengig av om det dreier seg om kjøp av for eksempel bil, datautstyr, verktøy, gardiner osv.