Port; enkel logisk krets, den viktigste byggesteinen i større integrerte kretser.