Gasstennere, utstyr for antenning av en brennbar gass. Flere typer finnes, f.eks. basert på gnistdannelse ved at en cerium-jernlegering rives mot en jernfil el.l., finfordelt platina tenner en brennbar gass og utladninger fra piezoelektriske materialer. Den siste typen benyttes f.eks. i gassdrevne kjøleskap.