Gasstørking, dehydrering, innen petroleumsutvinning fjerning av vanndamp fra naturgass ved absorpsjon i glykol. Gasstørking er nødvendig for å hindre dannelse av hydrater, is og kondens, og reduserer korrosjonsfaren før gassen kan transporteres i rørledning.