Gasspakkin er pakking av næringsmidler i modifisert atmosfære (MAP), benyttes i økende grad til en rekke næringsmidler, som kjøtt og bakervarer, for å forlenge holdbarheten. Innholdet av gass tilpasses produktene, og det benyttes pakkematerialer med gode barriereegenskaper som ikke slipper gjennom luft. Gassblandingene består av karbondioksid, nitrogen og eventuelt oksygen.