Gassovn, gasskamin. Flammen kan være synlig og brenne rundt keramiske stenger som vil gi fra seg en del av varmen som strålevarme og således minne om en peis. Forbrenningsgassen går oftest ut i skorsteinen.