En nylig (2004) lansert hypotese, The Hydrate Gun Hypothesis sier at forekomster av marine gasshydrater har blitt ustabile flere ganger i Jordens historie, og at dette har medført at metangass har unnveket katastrofeartet fra sedimentene og utløst undersjøiske skred på kontinentskråningen. Da de store gassmengdene nådde ut i atmosfæren, kan de ha ført til en betydelig forøket drivhuseffekt og dermed tidvis varmere klima.