Sett av noe som hører sammen, særlig av ensartede smykker, av kniver og gafler, av bordservise el.l.; pynt på møbler eller drakter; pynt f.eks. av grønnsaker, anrettet på serveringsfat (dss. garnering).