Garnering, (fiskeri). En ombinding med tykkere tråd rundt selve nettet i et garn eller en not. Tjener til å forsterke redskapene ved skytingstauene, dvs. i over- og underkant hvor slitasjen erfaringsmessig er størst.