Gar, i eldre metallurgisk terminologi betegnelse for en renhetsgrad hos uedle metaller mellom «rå» og «raffinert», f.eks. garkobber. Gar som forstavelse foran prosesser, ovner og slagger betyr at disse benyttes i en rensningsprosess; garskum er grafitt som skilles ut av flytende råjern ved avkjøling.