Gangsfisk, gytefisk, brukt særlig om innlandsfisk, samt laks og sjøørret.