Gangsfisk er et begrep som er brukt særlig om kjønnsmoden innlandsfisk, samt laks og sjøørret. Kalles også gytefisk.