Gangbro, (sjøuttrykk), smal bro, høyere enn dekket, for lettere og sikrere ferdsel mellom for- og akterskip.