Gamopetal, en blomsterkrone der bladene er mer eller mindre sammenvokst.