Gamoner, stoffer som utskilles fra kjønnsceller og leder cellene til å finne hverandre, kjemotaksis, og smelte sammen. Kjent hos alger.