Gamma, γ, betegnelse for stigningen på den lineære del av følsomhetskurven for en fotografisk film, der den fotografiske tetthet (et mål for svertningen) er tegnet som funksjon av logaritmen til den lysmengde filmen er eksponert med. γ blir et mål for filmens hardhetsgrad eller den kontrast den gir etter en bestemt fremkallingsprosess.