Gambusia, akvariefisk i familien levendefødende tannkarper (Poeciliidae). Denne fisken er en effektiv mygglarvespiser. Den har derfor blitt satt ut mange steder i verden for å bekjempe sykdomsspredende insekter. Den har flere steder i stedet utryddet lokale fiskearter. Opprinnelig utbredt i elver i Texas, USA.