Gallo-romansk, om den sivilisasjon som oppstod i Gallia i møtet mellom romersk og keltisk kultur; mer spesielt om den språkform som bestod frem til frankisk innflytelse gjorde seg gjeldende, og som førte til oppsplitting i fransk og oksitansk.