Frittlevende gallmiddereller bladmidder lever i hårlaget på undersiden av bladene uten å være årsak til galler eller hårfiltdannelse. De overvintrer som voksne innenfor de ytre knoppskjellene, under bark o.l. Det finnes en rekke arter, men gruppen er lite undersøkt. Viktige skadelige arter hos oss er bl.a. plommebladmidd, solbærbladmidd, og bringebærbladmidd.