Gallikansk sang, gren av middelalderens enstemmige liturgiske sang, i bruk på fransk område. Måtte etter hvert vike plassen for den gregorianske sang, samtidig som elementer av den ble opptatt i det gregorianske repertoar.