Galge brukes også om en rekke innretninger som (iallfall i eldre utførelse) mer eller mindre ligner den egentlige galge, og som brukes til å feste eller henge noe på, trekke noe opp osv. Som sjøuttrykk betegner galge tverrbjelker anbrakt parvis på dekk som underlag for redningsbåter, lossebommer o.l.