Galeon, firemastet, senere også tremastet krigsskip og handelsskip fra 1500-tallet. Antagelig utviklet i Spania. Skipstypen spredte seg hurtig og var på 1700-tallet utbredt i Storbritannia og Italia. Som krigsskip hadde galeonen vanligvis tre til fire dekk akterut og to forut, to av dekkene kunne være batteridekk, og kanonene skjøt gjennom porter i skutesiden. Et karakteristisk trekk var en fremspringende plattform, gallion, foran stevnen og under baugsprydet. Foruten at man fra denne plattform håndterte det seil som betegnes blinden, hadde mannskapene også sitt avtrede på gallionen. Hovedstyrken i den spanske armada (1588) og i den samtidige engelske flåte var galeoner.