Galeas, mellomstort seilskip, gjerne plattgattet, med to master, hvorav formasten er størst (motsatt skonnert). Begge mastene er forsynt med gaffelseil og som regel toppseil, evt. også et råseil på formasten.