Gaffelskyting, i artilleriet innskytning ved at man prøver å inneslutte målet i en gaffel, mellom et kort og et langt skudd. Gaffelen halveres ned til 100 m. Deretter går man til virkningsskyting på midten av 100-metersgaffelen.