gadolinitt-(Y), et svart mineral som er relativt utbredt på norske granittpegmatitter. Krystallene viser monoklin symmetri, men mineralet opptrer oftest i metamikt tilstand. Den kjemiske sammensetning er Y2FeBe2O2(SiO4)2, i det vesentlige et yttrium-jern-beryllium-silikat. Gadolinitt-(Ce), som er et tilsvarende mineral med cerium istedenfor yttrium, forekommer på enkelte syenittpegmatitter i området Larvik–Skien.