Gårdsrett, borgrett, i gammel norsk og norsk-dansk rett den militære straffe- og prosessrett som gjaldt for besetningen på kongens og adelens gårder og slott. Den eldste norske borgrett skriver seg fra Håkon 5 (i Norges gamle love, bd. 3, nr. 61). I 1562 utferdiget Frederik 2 en ny gårdsrett for Danmark og Norge. Denne særskilte straffe- og prosessrett ble avløst av Danske og Norske Lov i 1680-årene.