Gállu, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: skalle.