Gáldu, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: sted hvor man henter vann, vannhull; betyr også: oppkomme, kilde.