Som har sin grunn i naturen og dens lover, begrunnet i naturlig art eller beskaffenhet; herav fysisk umulighet, noe som er helt umulig (iflg. naturlovene), uttrykk brukt av legen og forfatteren J. C. Tode 1778.