Som føles, fornemmes, med sansene («fysisk trett»).