Fysiologisk kjemi er et tidligere navn på biokjemi. Se også fysiologi.