Fyrkre, insektart i den primitive ordenen børstehaler. Kroppen er brunaktig med radvis ordnede børster, uten vinger og ca. 1 cm lang. I tillegg kommer tre lange haletråder og to like lange, mangeleddete antenner. Arten krever varme over 37 °C. I Norge opptrer den kun innendørs, særlig i bakerier og storkjøkkener, men er ikke vanlig og regnes ikke som skadedyr.