Fylkesgeolog, stilling knyttet til fylkesadministrasjonen. Har særlig ansvar for resursutvikling og rådgivning omkring geologiske forhold som rasfare og vannforsyning.