Fusti, forurensende avfall i en vare; godtgjørelse eller fradrag i vekt for slik forurensning.