Bruke ulovlige hjelpemidler ved besvarelse av oppgaver eller under prøve på skole, bruke knep i spill eller lignende, svindle, snyte.