Fus, den første, den som begynner (et spill); ener. Som adjektiv: ivrig, begjærlig, villig.