Furukonglesnutebille, billeart i familien snutebiller. Kroppen er brun med gulhvite tverrstreker på dekkvingene, lengde 5–6 mm. Den lever som larve i de grønne furukonglene, hvor den eter kongleskjell og frø. Skadene kan bli betydelige i frøplantasjer.