Furubarsnutebille, billeart i familien snutebiller. Kroppen er brun og 2,5–3 mm lang. I tillegg kommer en lang, svart snute. Larvene lever i galler ved basis av unge furunåler, mens de voksne spiser selve nålene. Arten er vanlig over hele landet, men opptrer sjelden i så store mengder at skogen skades.