Furubarktege, insektart i familien barkteger. Arten er flattrykt og kanelbrun, ca. 3,5–4,5 mm lang. Den lever på furu, hvor saft suges gjennom barken på yngre trær, særlige slike som står på tørre, varme steder. Veden får brunaktige flekker og tilveksten forstyrres. Ved sterke angrep gulner knopper og skudd, og veden sprekker. Der arten forekommer er skader meget vanlige, men oversees og feiltolkes ofte. I Norge er den imidlertid bare funnet fåtallig i de sørligste deler av landet.