Furanoser er en gruppe karbohydrater der molekylet inneholder en heterosyklisk ring av fem atomer med ett oksygenatom.