Fumarsyre, hvit krystallinsk organisk forbindelse som er tungt løselig i vann og sublimerer ved ca. 200 °C. Kjemisk sett er fumarsyre en tobasisk umettet karboksylsyre som er geometrisk isomer (se stereokjemi) med maleinsyre og har formelen Finnes i forskjellige sopparter, i islandslav, Cetraria islandica,og i jordrøyk, Fumaria officinalis.Syren inngår også som et normalt produkt i stoffskiftet hos dyr. Fremstilles teknisk ved fermentering av melasse, isomerisering av maleinsyre eller katalytisk oksidasjon av benzen. Har stor industriell anvendelse til fremstilling av polyestere, alkydharpikser, lakker m.m. Anvendes noe i næringsmiddelindustrien, som beisemiddel i fargerier og i organisk syntese.