Fulminant, lynende, truende, voldsom, særlig: som lyner av sinne; (om sykdom:) som kommer plutselig og voldsomt.