Fullprofilmaskin, tunnelboremaskin som freser ut tunneler med fullt tverrsnitt i én operasjon, fullprofilboring. Maskinen har forrest et roterende skjold, borhode, med diameter lik tunneltverrsnittet. På borhodet er det anbrakt runde skiver, discs, som roterer når skjoldet roterer. Totalt gir disse bevegelsene både skrape- og knusevrikninger på fjellet. For å få det nødvendige trykket mot fjellet er maskinen utstyrt med hydrauliske spennbakker som trykker mot tunnelveggen med radialkraft på flere hundre tonn. Fullprofilmaskiner ble i utgangspunktet brukt til driving av vann- og kloakktunneler, men benyttes i økende grad også til driving av veitunneler.