Full dupleks, toveis datakommunikasjon med fulle muligheter for både sending og mottagning begge veier, se dupleks.