Fuglelusfluer, insektslekt i fluefamilien lusfluer. De to norske artene er flattrykte med fullt utviklede flygevinger og kraftige ben. Begge lever som blodsugere på en rekke ulike fuglearter. Stor fuglelusflue, O. avicularia, finnes i Sør-Norge og kjennes på en vingelengde over 5 mm. Vanlig fuglelusflue, O. chloropus, finnes over hele landet og har en vingelengde under 5 mm. To andre lusfluer fra en annen slekt lever på fugl, se svalelusflue og tårnseilerlusflue. Begge har reduserte vinger og kan ikke fly.