Fuglefjellflått, middart i familien flått (Ixodidae). Arten lever i fuglefjell og suger blod spesielt av lunde, lomvi og krykkje, men angriper også teist og toppskarv. På den sørlige halvkule, også i Antarktis, lever de i store kolonier av rugende fugler på bakken, slik som pigviner og visse albatrosser. De kan dessuten suge seg fast på mennesker som ferdes i fuglefjellene, som eggsankere eller ornitologer. Skaden på fuglene er betydelig, og ved sterke angrep kan de dø. For mennesket er bittene smertefulle. Flåtten kan overføre borreliose og ulike virussykdommer.