Fughetta, term anvendt siden senbarokken som betegnelse på en kort fuge-komposisjon.