Ftaleiner, en gruppe organiske forbindelser, hvorav flere er viktige fargestoffer. De fås ved oppvarming av ftalsyreanhydrid med fenoler, i regelen ved nærvær av et vanntiltrekkende middel. Se fenolftalein, fluorescein og eosin.